“Razlog ispada konzuma Prijepolja je radijalno napajanje ove distributivne trafostanice preko prenosnog dalekovoda iz pravca hidroelektrane Potpeć”, navedeno je u saopštenju.

EMS je naveo i da se se normalizacija napajanja očekuje u narednim satima.