Vujović je potpisala ugovore sa predsednicima opština Vladimirom Babićem, Lazarom Rvovićem i Radosavom Vasiljevićem, saopštilo je Ministarstvo.

Projekti obuhvataju čišćenje i nivelaciju terena, zaštitu od erozije i klizišta, uređenje humusom i travom, pošumljavanje i izgradnju eko parkova.

„Dobijena sredstva biće korišćena za zaštitu zemljišta u zoni ušća reke Uvac u reku Lim, zatim na Zlataru i u Prijepolju. Rok za realizaciju ovih projekata je kraj novembra, a cilj nam je da se na mestu devastiranog prostora i erozivnog zemljišta naprave eko parkovi ili drugi zeleni kutak koji će gradjani moći da koriste“, rekla je Vujović.

Istakla je da njeno ministarstvo sa opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš ima dobru saradnju, kao i da ovo nije prvi konkurs na kojem su ove opštine dobile sredstva države.

„Do sada smo u ovom kraju sufinansirali projekte kojima je cilj smanjenje aerozagadjenja, tako što smo menjali dotrajale kotlarnice, pošumljavali smo i tek ćemo pošumljavati od jeseni kad krene sezona. Zatvorili smo i sanirali nesanitarnu deponiju ‘Stanjevine’, višedecenijski problem ovog kraja, a sada je na redu pribojska deponija, koju ćemo sanirati kad završimo izgradnju transfer stanice u Novoj Varoši“, kazala je Vujović.