“Od aktivnosti kojima će se Savez baviti u novom mandatu, nominovanih od članova NALED-a, istakla bih dalji razvoj eAgrara, kao i nastavak digitalizacije procedura u oblasti hrane i poljoprivrede. Sa tim u vezi je svakako i smanjenje administrativnih trgovinskih prepreka, racionalizacija troškova i procedura u sektoru hrane i poljoprivrede, u cilju poboljšanja poslovanja privrednih subjekata”, kazala je Penjić.

Prema njenim rečima, jedan od važnijih ciljeva jeste usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU, čemu će se posvetiti više aktivnosti u strategiji u sledeće dve godine.

Penjić je istakla da je to posebno važno, jer znači i bolje i sigurnije uređenje uslova tržišnog poslovanja.

Potpredsednici u novom sazivu Saveza za hranu i poljoprivredu NALED-a su predstavnik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović, predstavnica Nestlea Marjana Davidović, predstavnik Akreditacionog tela Srbije Dragan Pušara, kao i predsednik Opštine Paraćin Vladimir Milićević.