Prema njegovim rečima, po prvi put kroz taj projekat, koji je trajao četiri godine, data podrška ozakonjenju kuća u podstandardnim romskim naseljima.

„To je bila jedna pilot inicijativa koju smo pokrenuli u 10 jedinica lokalne samouprave. Pomoglo se kako lokalnim samoupravama, tako i romskoj zajednici da se proces ozakonjenja kuća sprovede i to je jedan od ključnih koraka ka generalnoj socio-ekonomskoj održivosti tih zajednica“, kazao je Tarbuk.

Istakao je da je romska zajednica i dalje jedna od najugroženijih zajednica u Srbiji.

„Ispred nas je dug put ka tome da našim prijateljima, komšijama, sugradjanima pomognemo da se njihov socio-ekonomski status unapredi“, naglasio je Tarbuk.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji Dalibor Nakić istakao je da su rezultati projekta vidljivi, merljivi i da je njime pogodjena suština i pravi smer u kome treba da ide proces unapredjenja položaja Roma.

„Mi smo uvek govorili da je ključ za uspešnu integraciju Roma zapravo na lokalu. Od lokala sve počinje i na lokalu se sve završava. Neće onaj ko ima problema sa kanalizacijom da se obrati Ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, nego će ići u svoju lokalnu samoupravu“, istakao je on.

Nakić je naglasio da je jako dobro što je fokus projekta stavljen na zapošljavanje Roma i Romkinja, a da su tokom njegovog sprovodjenja obišli 85 gradova i opština u Srbiji i da su sa mnogima potpisali sporazume.

Objasnio je da je u procesu inkluzije Roma neophodna snažnija podrška javnog mnjenja, i da na tome moraju da rade svi zajedno.

„Jako se razočaram kada na društvenim mrežama ili u medijima čujemo neke loše komentare koji se tiču inkluzije Roma, kao ‘Ti Romi imaju više prava u Srbiji, nego mi Srbi’. Pa nije baš takva situacija“, kazao je Nakić.

Apelovao je na predstavnike lokalnih samouprava da u izjavama za medije i u obraćanjima javnosti potenciraju na tome da je inkluzija Roma dvosmeran proces.

„Od ovog procesa nema korist samo romska zajednica, od ovog procesa ima korist društvo u celini. Mnogo je bolje da Romi budu poreski obveznici, nego da budu primaoci socijalnih davanja“, istakao je Nakić.

Pomoćnica ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mirjana Ćojbašić kazala je da su SKGO zajedno sa Ministarstvom i ostalim partnerima tokom prethodne četiri godine doprinelo jačanju lokalnih medjuinstitucionalnih mehanizama.

„Naizgled, cifre o kojima govorimo nisu velike, ali da bi ostvarili neke rezultate, moramo krenuti malim koracima – otvarati puteve, stvarati mehanizme, stvarati modele, na osnovu kojih će i ostale lokalne samouprave istim tim putem krenuti i pomoći upravo najosetljivijoj populaciji, u najčešćoj situaciji socijalno ugroženim licima“, istakla je Ćojbašić.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Ninoslav Jovanović istakao je da je fokus projekta bio na zapošljavanju, stanovanju i anti-diskriminaciji.

Dodao je da je to ministarstvo nekoliko nedelja ranije usvojilo Strategiju o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja, kao i da je osnovalo Odsek za unapredjenje položaja Roma i da bi taj odsek trebalo uskoro da počne da radi u punom kapacitetu.

Naglasio je i da se radi na zapošljavanju visoko obrazovanih Roma i Romkinja, kao i da je u prvom javnom pozivu u planu zapošljavanje njih 30 koji će posao dobiti na osnovu svojih stručnih kvalifikacija i znanja.

Predstavnica Delegacije EU u Srbiji Leoneta Pajer istakla je da EU veruje u jednake šanse za sve gradjane, kao i da je to nešto čemu bi trebalo da teži svako demokratsko društvo.

„Verujemo da nikada nećemo prestati da se borimo za jednake šanse za sve gradjane Evrope i van nje, bez ikakve diskriminacije“, kazala je Pajer.

Naglasila je da život funkcioniše na lokalu i da je zbog toga bitno što je tim projektom obuhvaćena upravo ta oblast, kao i da je to jedan od razloga što ga je EU podržala.

Program IPA 2016 „EU podrška inluziji Roma“ finansirala je EU, a sprovela SKGO. Program je za opšti cilj imao unapredjenje i osnaživanje lokalnih zajednica za uključivanje Roma, kao i podršku tekućem procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije.
Ceo video materijal možete preuzeti OVDE.