U obaveštenju Ministarstva koje je prenela RTS, navodi se da je “izveštajem o verifikaciji Agencije za metrologiju Кosova, odnosno laboratorije za prethodno pakovanje, utvrđeno da jestivo ulje, proizvedeno u Srbiji, ne ispunjava kriterijum prosečne količine predviđen Uredbom 03/2020 za prethodno upakovane proizvode”.
Dodaje se da je zbog toga tržišna inspekcija preduzela mere u skladu sa važećim zakonima, zabranila je dobavljaču da prodaje ulje i naložila da ga povuče sa tržišta u roku od 15 dana.