RAŠKA- U Raški su danas počele aktivnosti na izradi Strateškog plana održivog razvoja, kojim će biti definisani razvojni proriteti ove opštine za naredni petogodišnji period. Proces izrade ove Strategije se odvija u okviru PRO-programa  razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji, koji obezbedjuje neophodnu stručnu podršku. U izradi ove strategije učestvuju predstavnici opštine, javnih preduzeća i ustanova, privatnog i civilnog sektora. Opština Raška je krajem 2007. godine uključena u PRO program, u okviru kojeg će biti realizovano devet infrastrukturnih projekata. Pored Raške PRO program podržava i razvoj opština Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Ivanjica, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje. Ovaj program se finansira i realizuje u partnerstvu Vlade Srbije, Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju, Vlade Švajcarske preko ŠVajcarske agencije za razvoj i saradnju, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i pomenutih osam opština.