Ministarstvo prosvete je 18. avgusta svim školama danas uputilo Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023/2024. godini sa posebnim naglaskom na unapređenje vaspitnog rada sa učenicima.

To je uradilo, kako je tada saopštilo, uzimajući u obzir posledice majskih ubistava, a kako bi se obezbedio kontinuitet u obrazovno-vaspitnom radu i dostizanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja.

Na konferenciji u UGS “Nezavisnost” je ukazano da je nastavnicima ostavljen kratak rok da se upoznaju sa smerenicama Ministrastva i za pripremu da ih sprovedu, a oceenjeno je da je “potreban čarabni štapić” da se to uradi u svim školama.

Verbić je ocenio da u sistemu ništa nije promenjeno i da je “najrealnije da predstojeća školska godina bude kao i prethodna”, dok je Baucal kazao da ima škola koje su ranije same primenjivale ono što im je Ministarstvo nedavno uputilo.

Prema Baucalovim rečima, u većini škola će se raditi kao i ranije.

Na konferenciji je ocenjeno da u smernicama Ministarstava ima previše “opštih mesta” i da se odgovornost prebacuje na škole.

Na konferenci su predstavljene preporuke za rad škola koje je pripremio Gradjanski savet za vanredne i krize situacije, pri Društvu za održivu budućnost – “Koraci”.

Predsedatsvnik tog društva Marko Oljača je kazao da stručnjaci raznih oblasti već treću godinu izradjuju te prepouke i šalju i Ministarstvui prosvete iz kojeg nikada nije bilo odgovora na to.