Poverenik sindikata, profesor Dejan Mirčić kazao je da su proteklih meseci “nebrojeno puta” pokušavali da uspostave kontakt sa upravom Univerziteta, ali da na njihove dopise nikad nije odgovoreno.

Istakao je da su iznošenjem u javnost problema na DUNP i održavanjem štrajka upozorenja pokušali da spreče nezadovoljstvo svih zaposlenih i poprave stanje na dobrobit Novog Pazara i Srbije.

“U danima koji su pred nama očekujemo da dijalog počne i da se rešavaju nagomilani problemi, uz međusobno uvažavanje, ne samo zato što problemi postoje, već što je reč o Univerzitetu gde je pluralizam mišljenja i govora pravilo, a ne izuzetak”, rekao je Mirčić.

Naglasio je da je jedini cilj zaposlenih okupljenih u sindikatu “Nezavisnost” poštovanje zakona Srbije i “konstruktivno pristupanje revidiranju i izmeni spornih odredbi u pravilnicima i Statutu Državnog univerziteta”.

O pritiscima

Mirčić je istakao da su na članove Sindikata prethodnih dana vršeni “preteški pritisci” zbog čega je, naslućuje, šestoro administrativnih radnika istupilo iz članstva.

“Bilo je jako teško, divim se ljudima koji rade u administraciji, hvala svima što su uz nas, preteški su bili pritisci. Nailazili smo na zatvorena vrata, bilo je ljudi koji su želeli da razgovaraju, ali je bilo i slučajeve da su nam govorili da nam nikada neće odgovoriti”, rekao je on.

Profesor Senad Ganić ocenio je da je Statut Državnog univerziteta “totalitaran i autoritaran” zbog čega je potrebna “radikalna promena” tog dokumenta, po uzoru na statute sličnih institucija.

“Ne tražimo mi povlastice i privlegije. Da li je normalno da postoji Statut po kojem rektorka indirektno postavlja telo koje nju bira i razrešava? Da li je normalno da imamo Senat u kojem su četiri člana protivzakonito postavljena? Da li je normalno da u etičkim odborima imate članove odbora i tela koji podižu ‘optužnice’ protiv zaposlenih, po principu ‘kadija te tuži, kadija ti sudi’”, rekao je Ganić.

Dodao je da je loše stanje na Univerzitetu dovelo do toga da četiri departmana sa društvenih nauka nemaju akreditaciju i da se postavlja pitanje da li će biti upisa naredne generacije studenata.

“Mi smo kontinuiranom opstrukcijom pripreme akreditacije i podvalama na račun nastavnika dovedeni u stanje da je veoma upitno da li možemo upisati studente ove godine. DUNP mora da upiše novu generaciju, apelujemo na državu da pomogne, da u ovom prelaznom periodu osposobimo Univerzitet za normalno bavljenje poslom, u interesu studenata”, istakao je Ganić.

On je poručio da će nastaviti da insistiraju na poštovanju zakona Srbije, propisa i standarda kako se ne bi “maltretirali nastavnici” tražeći im da ispunjavaju uslove koji ne postoje ni na jednom drugom univerzitetu u zemlji.

Podršku profesorima u štrajku pružio je i deo studenata koji su se okupili u holu i ispred zgrade Univerziteta.