Predstavnici izborne liste su prethodno dostavili 436 pravno valjane izjave birača koji podržavaju tu listu, na osnovu zahteva RIK-a da dostave još najmanje 63 potpisa podrške.

Na sednici RIK-a je zaključeno da je time “u celosti otklonjen nedostatak koji je bio smetnja za proglašenje liste”.

Ovoj izbornoj listi je potvrđen položaj liste nacionalne manjine na predstojećim izborima, nakon što je utvrđeno da sve stranke koje čine tu koaliciju imaju položaj stranaka nacionalnih manjina.

Koaliciju izborne liste “Zajedno za budućnost i razvoj – koalicija za mir i toleranciju” čine Građanska stranka Crnogoraca, Vlaška narodna stranka, Građanski savez Mađara, Demokratska zajednica Hrvata i Građanska stranka Grka Srbije.

Na sednici RIK-a je doneto rešenje i o imenovanju člana – Miloša Došena iz Beograda i zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu ispred ove izborne liste, Almira Crnovršanina iz Novog Pazara.