Knjiga je rezultat njegovog višegodišnjeg istraživanja rodnog sela u opštini Tutin, potkrepljena autentičnim kazivanjima i fotografijama sa terena.

Izdavač monografije je Istorijski arhiv “Ras” u Novom Pazaru, a jedan od njenih recezenata Hivzo Gološ ocenio je da je njena vrednost u tome što predstavlja brojne segmente života ljudi ovog kraja, od zemljoradnje i stočarstva, do nošnje i instrumenata.

“Ona bogati našu bibliografiju i konkurent je mnogim monografijama koje su ranije urađene. Čita se u jednom dahu, iz stranice u stranicu, iz poglavlja u poglavlje, prosto vas tera da što više pročitate o Pešteri i ljudima koji tamo žive“, rekao je Gološ na promociji.

Popović je rekao da pisanje o Suvom Dolu za njega predstavlja čistu ljubav i veliku odgovornost.

“Suvi Do je jedno od najpoznatijih sela na Gornjoj Pešteri, koje je ranije, skoro pola veka bilo administrativni centar nekadašnje Suvodolske opštine. Bio je to centar pravoslavlja i islamske duhovnosti, centar multikulturalnosti, prve pismenosti i svetovne škole. To je bila i raskrsnica preko koje su duvali razni kulturološki vetrovi, koji su dolazili u dodir sa lokalnom kulturom”, rekao je Popović.

On je istakao da je tokom rada koristio arhivske izvore, ali da je ipak akcenat stavio na terenski rad.

“Od 2007. godine zabeležio sam kazivanja oko 550 ljudi sa Pešterske visoravni, a sve ukupno sam imao preko 850 sati materijala. Nailazio sam na veliko gostoprimstvo i otvorenost ljudi, koji su živa tradicija, ali i na mnogo starih fotografija i instrumenata”, rekao je Popović.

On je pojasnio da je u prvoj monografiji “Suvi Do“, koju je objavio pre nekoliko godina, upotrebio 93 kazivanja ljudi, a u ovoj drugoj 65.

“Na terenu nisam video podelu među ljudima, kazivači nisu isticali verske ili nacionalne razlike, već jedino staleške. Suvi Do je zadržao mnoge autohtone crte i elemente kulturnog nasleđa zbog svoje zabačenosti.”, rekao je Popović, koji je inače nastavnik u lokalnoj školi.

Popović se bavi istraživačkim radom i objavljuje naučne radove iz umetnosti, istorije, etnologije i etnomuzikologije.

Osim toga, izrađuje tradicionalne muzičke instrumente ovog kraja, član je nekoliko etno sastava kao instrumentalista i učesnik brojnih festivala u zemlji i inostranstvu.