Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u koje je radio Sto plus imao uvid, površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku je iznosila 64 kvadrata.

U istom periodu prošle godine u Novom Pazaru su prosečno prodati stanovi gotovo iste površine, dok je prosečna cena bila za oko hiljadu dinara niža (103.533 dinara).

Za prvih šest meseci ove godine u susednom Tutinu prosečna cena novoizgrađenih stanova iznosila je 58.956 dinara, a prosečno su prodati stanovi veličine 62 kvadrata.

U Sjenici je situacija nešto drugačija, pa su tamo prosečno prodati stanovi površine 87 kvadrata, po ceni od 77.464 dinara.

Prosečna cena novogradnje u Srbiji u prvom polugodištu ove godine iznosila je 179.852 dinara.

Najniža cena stanova u posmatranom periodu zabeležena je u Bujanovcu 53.382 dinara, a najviša 373.406 dinara u opštini Saveski venac u Beogradu.