Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u koje je naš radio imao uvid, u 2020. godini objavljeno je 88 knjiga i brošura na maternjem jeziku bošnjačke nacionalne manjine.

Od ovog broja, 71 knjiga štampana je u Beogradu, 14 u regionu Zapadne Srbije, jedna u Vojvodini, dok su izdavači dve knjige iz inostranstva, a objavljene su u Srbiji.

Posle bosanskog, po brojnosti izdatih knjiga i brošura su one na hrvatskom, mađarskom i slovačkom jeziku, a najmanje ih je na bugarskom i romskom jeziku.

U Srbiji je prošle godine objavljeno 10.385 naslova knjiga i brošura, što predstavlja smanjenje od oko 13 odsto u odnosu na 2019. godinu, a najveći broj je u oblasti lingvistike, filologije i književnosti, a najmanji u oblasti religije i teologije.

Na srpskom jeziku objavljeno je 86 odsto knjiga i brošura, dok 14 odsto čine izdanja na drugim jezicima i višejezička izdanja.