Avganistanske izbeglice zatražile su vize u sklopu američkog programa za pomoć u preseljenju ugroženih Avganistanaca koji beže od talibanske vladavine.

Američke vlasti su uvele program ubrzanog izdavanja vize za ugrožene Avganistance, među kojima su novinari i aktivisti za ljudska prava.

Podnosioci zahteva čekaju u Pakistanu više od godinu i po da američki zvaničnici obrade njihove zahteve za vizu.

Kašnjenje u odobravanju viza i preseljenju ostavilo je avganistanske podnosioce zahteva u veoma ranjivom položaju jer se bore sa ekonomskim poteškoćama i nedostatkom pristupa zdravstvenim, obrazovnim i drugim uslugama u Pakistanu.

Demonstranti su rekli da kandidati tek treba da dobiju preliminarni intervju neophodan za početak procesa podnošenja zahteva za vizu.

Prema američkim pravilima, podnosioci zahteva moraju prvo da se presele u drugu zemlju da bi njihovi slučajevi bili obrađeni. Ta procedura može da traje do 14 do 18 meseci, a slučajevi se obrađuju preko centara za podršku preseljenju.

Talibani su ponovo preuzeli vlast u Avganistanu u avgustu 2021, pošto su se snage SAD i NATO povukle. Mnogi Avganistanci su pokušali da odu odmah.