Ova sredstva će omogućiti Unikredit banci da pruži dodatnu podršku srpskim kompanijama koje su posvećene poboljšanju društvenog uticaja svog poslovanja i stvaranju dugoročnog liderstva, kao i mogućnosti zapošljavanja različitih kategorija žena, mladih i delova stanovništva koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak na tržište rada, rečeno je na predstavljanju nove kreditne linije.

„Stabilni smo i oduprli smo se različitim izazovima, smanjili smo stopu nezaposleni koja je sada jednocifrena“, rekla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Darija Kisić.

Ona je naglasila da je od početka godine više od 32.000 ljudi, koji su bili prijavljeni Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zaposleno.

Istakla je da je za ovu godinu njeno ministarstvo izdvojilo za ovakvu vrstu podsticaja 6,5 milijardi dinara.

Precizirala je da su od 32.000 osoba koje su dobile posao, više od 26.000 mladi.

Predsednik Izvršnog odbora Unikredit banke Nikola Vuletić istakao je da je ta banka prva koja je potpisala ugovor o zajmu pod okriljem „Inicijative za jačanje ekonomske otpornosti“.

„Uvek ističem značaj sektora malih i srednjih preduzeća koja predstavljaju glavni stub ekonomskog napretka naše zemlje, te sam siguran da ova kreditna linija doprinosi daljem unapredjenju razvoja ekonomije, sa ciljem da izgradimo održivije društvo. Unikredit banka Srbija ostaje partner državi, kompanijama i gradjanima“, rekao je Vuletić.

On je podsetio da su do sada Unikredit banka i Unikredit Lizing zajedno sa EIB-om plasirali preko 219 miliona evra za projekte u Srbiji.

„Naša saradnja sa Unikreditom je model za primer koji nam pomaže da povećamo podršku kako društveno odgovornim kompanijama, tako i teže zapošljivim društvenim grupama u prevazilaženju barijera za zapošljavanje. Na ovaj način doprinosimo društveno-ekonomskom rastu Srbije i stvaranju jednakih mogućnosti za sve“, izjavila je potpredsednica EIB-a Liljana Pavlova odgovorna za Zapadni Balkan.

Ovo je prvi EIB-ov zajam za privatni sektor u okviru Inicijative za jačanje ekonomske otpornosti za Zapadni Balkan, koji će doprineti najvažnijim ciljevima za unapređenje održivog razvoja.

EIB će takodje pružiti i tehničku pomoć za pripremu i implementaciju projekata, kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi koji će imati širi društveni uticaj.

Unikredit je panevropska komercijalna banka sa ponudom usluga u Italiji, Nemačkoj, centralnoj i istočnoj Evropi, koja opslužuje više od 15 miliona klijenata širom sveta.