Voz, koji je razvila kompanija  CRRC Čangčun železnička vozila u Čangčunu, u severoistočnoj kineskoj provinciji Đilin, testiran je na probnoj pruzi koja pripada preduzeću, čime je postignuta verifikacija performansi u celom sistemu, pri potpunom scenariju i na više nivoa.

Za razliku od tradicionalnih vozova koji se oslanjaju na fosilna goriva ili sisteme kontaktne mreže za  napajanje, gradski voz koji se testira ima ugrađeni sistem za napajanje vodonikom, koji može da obezbedi snažan i dugotrajan izvor energije. Maksimalni domet vožnje voza je preko 1.000 km.

Podaci testa takođe pokazuju da je prosečna potrošnja energije voza 5 kwh po km, što je u rangu sa vodećim svetskim nivoima.