BEOGRAD – Prvooptuženi u grupi od 15 vehabija optuženih za terorizam Senad Ramovi? izjavio je danas da je oružje sakriveno u kampu na planini Nanija bilo namenjeno za obezbe?enje njegovih istomišljenika koji su nameravali da se vrate u džamiju u Novom Pazaru. Ramovi? je u nastavku su?enja toj grupi pred Specijalnim sudom rekao da on nije nameravao da se vrati u džamiju, a da bi "njegovi momci puškama obezbe?ivali momke koji bi se vratili". Prvooptuženi je ponovio da je za verska neslaganja u Novom Pazaru odgovoran muftija Muamer Zukorli?, a da je ve?ina od 15 prona?enih pušaka bila stara i da bi oni koristili "samo ?etiri". Na pitanje ?lana sudskog ve?a sudije Dušana Vojnovi?a zašto su, kako piše u optužnici, u ilegalnom kampu za obuku na Ninaji sakrili i ru?ne baca?e raketa "zolje", Ramovi? je odgovorio da su "i 'zolje' bile stare, samo su dve, tri radile". Upitan zbog ?ega je 2006. godine bio u zatvoru, Ramovi? je odgovorio da je osu?ivan zbog oružja koje je nosio da bi se branio, jer je ranije više puta ranjavan, ali da je to bilo dok je bio "neznalica i nije klanjao". Na pitanje ?emu su služile geografske mape i kompasi prona?ene u kampu na Ninaji, Ramovi? je odgovorio da im je to bilo potrebno kako bi znali da se vrate sa Kosova i da je on "bio mnogo dobar iz geografije". Zamenik specijalnog tužioca Jovica Jovanovi? pitao je prvooptuženog ?emu je služila velika koli?ina vojne opreme prona?ene u kampu, na šta je Ramovi? odgovorio da "danas svi nose vojnu opremu, svaki seljak i lovac i da sve može da se kupi u vojnom šopu u Beogradu, Sarajevska 57". "A kada mi imamo vojnu opremu, onda smo teroristi, jer imamo brade", rekao je Ramovi?. Ramovi?ev branilac Rajko Danilovi? pitao je svog branjenika da li zna za neki centar terorizma u svetu. "Znam. Mi se borimo protiv njih. Centri terorizma nalaze se u Briselu i Vašingtonu", na šta je Danilovi? primetio: "Mislio sam da ?ete pomenuti i Moskvu". Na pitanje o na?inu finansiranja njegove grupe, Ramovi? je rekao i da on i njegovi istomišljenici ne primaju platu za klanjanje, i upitao zašto niko ne pita "odakle pare ovima koji puše tri kutije  cigareta na dan i idu u diskoteke". Dodao je i da Zukorli? "ima streljanu na univerzitetu" u Novom Pazaru u kojoj se vežba pucanje iz pištolja i pušaka, a ulaz se napla?uje.Ramovi? je naveo da ehli-suneti, kojima on pripada, moraju biti obu?eni u garderobu koja nije providna i koja je široka i komotna, a ne sme biti ispod ?lanaka, jer se "skuplja prljavština i ide se u ve-ce". Na pitanje sudije Maje Kova?evi? Tomi? na osnovu ?ega je ju?e tvrdio da je optužnica zasnovana na mržnji prema islamu, Ramovi? je odgovorio da je oduvek poznato da je onaj ko govori istinu bio progonjen. "Eto, na primer, Isus, mir Božji na njega. On je govorio da vera nije mo? i nije za pare i bio je proterivan. Danas je normalno sve što je nenormalno. Nije normalno imati dve žene, a normalno je imati jednu ženu i pet ljubavnica", rekao je Ramovi?. Optuženi Jasmin Smailovi?, zvani Bilal, koji se na su?enju pojavio sa bradom, belom kapom i pantalonama iznad ?lanaka, rekao je da ne priznaje krivi?na dela za koja je optužen i da se ne ose?a krivim. "Prvo da se zahvalim mom gospodaru koji je gospodar svih ljudi svih generacija i vladar sudnjega dana. Optužnica je našminkana, sve je pridodato. Tužilac je profesionalac, a ja sam amater, razumeš", rekao je Smailovi?, koji je odbio da odgovara na pitanja sudskog
ve?a, tužioca i advokata. Optuženi Adnan Hot odbacio je navode optužnice, rekavši da je zasnovana na neistini i istakao da Srbiju priznaje kao svoju državu. "Ne smatram se dovoljno sposobnim da budem vo?a i mentor bilo kome, a nisam dovoljno školovan da nekome budem verski vo?a. Nisam planirao ubistvo muftije, niti napad na policijsku stanicu u Novom Pazaru. Znamo mi ko su teroristi i ko ruši islamske ku?e – to je Džordž Buš, a njegovi sinovi su ameri?ka vojska", rekao je Hot.Hot je rekao i da ima pun orman islamske literature koja se može kupiti u slobodnoj prodaji u Islamskoj zajednici u Novom Pazaru i da je on normalan ?ovek, a ne terorista. "Pripadam toj vrsti ljudi koje pogrdno zovu vahabije, teroristi… i podržavam tu muslimansku školu. Ljudi koji nose brade i kratke pantalone nazivaju se pod ameri?kim sloganom teroristima", rekao je Hot. Hot, koji je detaljno govorio o razlikama me?u muslimanima u Novom Pazaru, Zukorli?a je nazvao "srpskim muftijom" i rekao da se sa njim nisu slagali, ali da on nije hteo da "menja tog ?oveka". "Samo tri ?oveka na Balkanu slušamo – Nusreta Imamovi?a, Ebu
Muhameda i pokojnog Jusufa Bar?i?a", rekao je Hot. Su?enje ?e biti nastavljeno sutra u 10 sati.