Simić je u pisanoj izjavi naveo da se Stamatović pozivao na “zakone u Srbiji” i tvrdi da “promena prebivališta zbog glasanja nije protivzakonita”, ali ga u tome “jasno demantuje” Zakon o prebivalištu i boravištu građana.

“Naročito je sporno što se u većini slučajeva iz opštine u opštinu sele građani koji su socijalni slučajevi, raseljeni sa Kosova i Metohije koji su smešteni u kolektivnim centrima i druge ugrožene grupe, što nam je potvrđeno primerima iz Male Krsne i Kovina. Srpska napredna stranka (SNS) ucenjuje te ljude, preti im ukidanjem pomoći, ili kupuje za par hiljada dinara iskorišćavajući njihovo teško materijalno stanje”, rekao je Simić.

On je istakao da će se PSG boriti za ravnopravne izbore uslove svim pravno rapoloživim sredstvima, i da zahteva otvaranje biračkog spiska i formiranje tela koje će činiti predstavnici vlasti, opozicije i civilnog društva koje će sprovoditi sve preporuke ODIHR”.