Pravo prijave za radno mesto medicinske sestre – vaspitačice imaju sve osobe sa završenom srednjom školom za medicinsku sestru ili odgovarajuće više obrazovanje.

Uslov za vaspitačicu su završene osnovne ili master studije iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečene na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova.

Oglas je raspisan 21. jula i traje osam dana.