Ograničavanje cena „bila bi apsolutno glupa odluka“, rekao je Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku.

„Nećemo isporučiti ništa ako je to u suprotnosti sa našim interesima, u ovom slučaju ekonomskim. Ni gas, ni naftu, ni ugalj… Ništa“, dodao je on.