“Mi ćemo finansirati domaću proizvodnju, naša mala, srednja i mikropreduzeća, našu poljoprivredu”, navela je Radeta u pisanoj izjavi.

Prema njenim rečima, sve prethodne vlasti i svi učesnici u sadašnjim izborima srpskog seljaka vide samo kao proizvođača hrane za sve, “a za njih pre svega”.