Radikali su podsetili da su u vreme kada je taj zakon donet u Narodnoj skupštini, reagovala stručna udruženja i svi su ukazivali na neustavnost zakona, ali i na njegovu koliziju sa Zakonom o upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

Dodali su da Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov ovih dana promoviše i najavljuje primenu zakona i to bez prisustva nadležnih tela koja se bave proučavanjem srpskog jezika, poput Matice srpske, Odbora za standardizaciju srpskog jezika ili Saveta za srpski jezik.

“Ovom agresivnom kampanjom i odsustvom društvenog dijaloga i stava stručne javnosti pokušavaju se na silu nametnuti novine koje nemaju uporište u struci i čija eventualna primena može biti samo stvar ličnog izbora”, kaže se u saopštenju.

SRS je ocenila da je ćutanje Ustavnog suda o ovoj izuzetno važnoj stvari apsolutno nedopustivo i moglo bi dovesti društvo pred svršen čin, na primer, da budu odštampani udžbenici “na novogovoru”, ili da zakon počne da se primenjuje bez stava Ustavnog suda.