Radovanović je u pisanoj izjavi navela da “svima koji počine nasilje u porodici moraju biti određene mere obaveznog psiho-socijalnog tretmana”, kako ne bi ponovili to krivično delo.

“Narodna stranka se zalaže za uspostavljanje prihvatilišta za urgentno zbrinjavanje svih žrtava nasilja, koje će neprekidno biti na usluzi svima koji pretrpe bilo koji oblik nasilja”, istakla je Radovanović.