{video1}

“Narodna stranka je jedina koja kao prvu tačku svog programa ima jasno i nedvosmisleno odbacivanje ‘francusko-nemačkog’ plana za nezavisnost Кosova i Metohije”, rekla je Sanda Rašković Ivić u saopštenju.

Ona je pozvala građane da na izborima glasaju za Narodnu stranku.