“Druga ravan je kod ljudi koji inkliniraju patološkim stanjima i balansiraju na ivici noža, a ovo je najbolji način da se tim ljudima kaže da je to put da se dođe do naslovnih strana. Svako ko je egzibicionista i patološki tip će biti motivisan da sledi takav put”, dodala je Sanda Rašković Ivić.

Sanda Rašković Ivić je istakla da je u taj slučaj trebalo da se uključe i Ministarstvo za socijalna pitanja, Ministarstvo kuture i informisanja, policija i tužilaštvo.

“Kao psihijatar smatram da su ozbiljno zakazale institucije sistema, naročito one koje se bave mentalnim zdravljem”, rekla je Sanda Rašković Ivić.