BIJELO POLJE – Ste?ajna uprava "Izgradnje" iz Berana raspisala je drugi tender za prodaju celokupne imovine tog preduze?a po ceni od 1,16 miliona evra, što je za 200.000 manje nego na prethodnom koji je završen pre pet dana. Ste?ajni upravnik gra?evinskog preduze?a "Izgradnja" Orhan Šehovi? rekao je da je cenu snizio zato što na prvom tenderu nije bilo zainteresovanih kupaca. Na spisku imovine za prodaju nalaze se poslovne zgrade i prostor površine 3.722 kvadratna metra, gra?evinska i transportna sredstva, betonjerka, armira?ki i pogon separacije. Zainteresovani kupci obavezni su da uz ponudu dostave socijalni program o zbrinjavanju 27 zate?enih radnika u tom preduze?u, rekao je Šehovi? dodaju?i da ?e se od novca dobijenog putem prodaje izmiriti obaveze prema radnicima i poveriocima. U vreme uvo?enja ste?aja, krajem februara 2004. u "Izgradnji" je radilo 110 radnika, od kojih je 27 zadržano a ostali su kao tehnološki višak upu?eni na Biro rada.