Kako se navodi u pozivu, pod lokalnom zajednicom se podrazumeva deo naselja ili ulice, blok zgrada, i stambene ili mesne zajednice kao najšire područje.

Predloženi projekti mogu da se odnose na uređenje parkova, dečijih igrališta, sportskih terena, drvoreda, šetališta, izletišta, trotoara, trgova, uređenja prilaza za osobe sa invaliditetom, kao i uklanjanje manjih divljih deponija.

Vrednost ovog projekta je 16,5 miliona dinara, od kojih će Grad izdvojiti 10 miliona, a ostatak novca obezbeđen je preko programa “Odgovorne lokalne finansije i učešće građana“, koji finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Helvetas Swiss.

Pravo učešća imaju neformalne grupe građana iz Novog Pazara, a najmanji iznos koji će biti odobren po projektu iznosi 300 hiljada dinara.

Konkurs traje do 15.juna, a detalji se nalaze na sajtu lokalne samouprave.