Pravo prijave imaju visokoobrazovani kandidati, sa položenim državnim stručnim ispitom, najmanje sedam godina radnog iskustva i neophodnim kompetencijama.

Na konkurs se ne mogu prijaviti kandidati kojima je prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede radne dužnosti ili su osuđivani na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava je osam dana.

Na čelu filijale Uprave za trezor u Novom Pazaru je Asim Duštinac.