Pravo prijave imaju visokoobrazovani kandidati, sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima “Vodovoa i kanalizacije”.

Pored osnovnih uslova koji su propisani prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, kandidati moraju imati radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, znanje korporativnog upravljanja i ne smeju biti članovi organa političke stranke.

Na čelu “Vodovoda i kanalizacije”, kao vršilac funkcije direktora, od septembra 2020. godine je Gradimir Nedeljković.

Mandat izabranog direktora je četiri godine.

Konkurs je oglašen 20. januara, a rok za prijavu je 30 dana.