Načelnik Gradske uprave i predsednik popisne komisije Novog Pazara Džemil Divanefendić izjavio je da će se prijavljivanje kandidata obavljati putem portala Zavoda za statistiku i Grada, na kojima su objavljene neophodne informacije.

“Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove, biti punoletni državljani Srbije, imati prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje i ne smeju biti osuđivani, odnosno, da se protiv njih ne vodi krivični postupak”, rekao je Divanefendić.

Osim toga, kandidati moraju poznavati rad na računaru i imati mogućnost korišćenja sopstvenog automobila za vršenje popisa.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova izvršiće se u periodu od 1. do 31. oktobra, a rok za prijavu kandidata za instruktore popisivača ističe 3. jula.