Pravo prijave imaju kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sudijama.

Sudije iz drugih sudova na konkurs dostavljaju ličnu i radnu biografiju, a ostali kandidati ostalu dokumentaciju propisanu konkursnim uslovima.

Oglas je objavljen u Službenom glasniku 21. oktobra i traje 15 dana.

Osnovni sud u Novom Pazaru, računajući i predsednika Edina Hodžića, ima 18 sudija, a Viši, sa predsednicom Slađanom Čolović, osam.

Osnovni sud u Sjenici, pored vršioca funkcije predsednika Vejsila Smajovića, ima šestoro sudija.

Početkom septembra za novog predsednika tog suda predložen je Almir Mašović, ali će on na dužnost stupiti nakon što se o tom izboru izjasni Skupština Srbije.