Kako je saopšteno, biće dodeljene dve nagrade za najbolji štampani rad i najbolji multumedijalni rad, u bruto iznosu od po 160.000 dinara.

Radove je potrebno poslati na mail: program@nuns.rs, a rok za prijave je 5. septembar.

Uslov konkursa je da su radovi nastali od početka 2019. do 5. septembra 2022. godine, da predstavljaju inovatorni autorski rad i da ukazuju na značaj medijske pismenosti za naučnu, profesionalnu i širu javnost.

Ove godine po drugi put se dodeljuje nagrada „Dragan Janjić” u čast preminulog novinara, osnivača Bete i NUNS-a. Dodeliće se dve nagrade – za studente i profesionalce na osnovu pisanog predloška.

Prvi dobitnici nagrade Dragan Janjić, dodeljene prošle godine, bili su Ana Mirković u kategoriji profesionalaca za rad “Korelacija izmedju koeficijenta digitalne i medijske pismenosti i veština koje su osnov savremenog gradjanskog društva” i Dragana Jovanović i Kristina Šustić u kategoriji studenata za rad “Kako sagovornici i institucije tretiraju studente novinarstva”.

Konkurs je raspisan uz podršku programa “Nova pismenost”, koji partnerski sprovode Američka agencija za medjunarodni razvoj (USAID) i Propulsion.

“Glavni cilj konkursa je da podrži sve studente i mlade istraživače koji promišljaju o medijskoj pismenosti i njenim različitim dimenzijama i aspektima u svom akademskom radu”, navodi se u saopštenju.

Radovi mogu obuhvatiti kritička sagledavanja na temu medijske pismenosti ali mogu da budu prošireni i na teme “značaj medijske pismenosti”, “Istorijski i konceptualni razvoj medijske pismenosti”, “Ključne ideje, teorije i principi medijske pismenosti”, “Medijska pismenost i drugi koncepti”, “Ključni društveni akteri u razvijanju medijske pismenosti”,

Studenti će moći da šalju radove i na teme kao što su “Uloga političke kulture i društvenog konteksta”, “Uloga medijskih politika i medijskog sistema u razvoju medijske pismenosti”, “Uloga obrazovnih politika i obrazovnog sistema u razvijanju medijske pismenosti”, “Sistemski problemi i moguća rešenja u razvijanju medijske pismenosti u Srbiji”, “Indikatori medijske pismenosti”, “Informativni mediji i medijska pismenost”, “Popularni medijski sadržaji i medijska pismenost”, “Tradicionalni mediji i medijska pismenost”, “Digitalni mediji i medijska pismenost”, “Medijska pismenost u praksi” i “Medijska pismenost i ljudska prava”.

“Svrha novčane nagrade je da se podržani radovi objave i promovišu, obezbedjujući dalju popularizaciju akademskog rada u oblasti unapredjenja medijske pismenosti i nagradjenih autora i autorki. Cilj je da se pospeše istraživačke prakse, širenje fonda znanja u oblasti medijske pismenosti, umrežavanje i interdisciplinarna saradnja.

Program Nova pismenost će dodatno podržati promociju nagradjenih radova.