U oglasu objavljenom u poslednjem broju Službenog glasnika navodi se da pravo prijave imaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 74. Zakona o sudijama.

Zainteresovani kandidati na konkurs, pored lične i radne biografije, dostavljaju i program unapređenja rada suda.

Konkurs je otvoren 15 dana.

Na čelu Višeg suda u Novom Pazaru od oktobra 2019. godine je Slađana Čolović.

Viši sud, računajući i nju, ima osmoro sudija.

Zakonom o sudijama predviđeno je da predsednika suda bira Visoki savet sudstva, na pet godina, bez mogućnosti ponovnog izbora za predsednika istog suda.

Međutim, kako je Čolović za predsednicu izabrana pre usvajanja Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije (na osnovu starog Zakona o sudijama), ona ima pravo prijave i izbora za novi mandat.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *