Planirana je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje osam mera i to – zamenu spoljnih prozora i vrata, postavljanje termičke izolacije na spoljnim zidovima, kao i ispod krova, zamenu grejnih tela kotlovima na biomasu, ugradnju toplotnih biopumpi, zamenu cevne mreže (radijatora) i ugradnja solarnih panela i kolektora.

Sve ove mere dostupne su vlasnicima kuća, dok oni koji žive u stanovima mogu konkurisati samo za dobijanje subvencija za zamenu stolarije, ugradnju toplotnih biopumpi i zamenu cevne mreže.

Maksimalni iznos subvencije je 50 odsto ukupne vrednosti radova.

Konkurs je otvoren do kraja godine ili utroška 30 miliona dinara, od kojih je 18 miliona opredelilo Ministarstvo rudarstva i energetike, a ostatak Grad Novi Pazar.

Pravo prijave imaju vlasnici ili korisnici legalno izgrađenih objekata u kojima se živi tokom cele godine.

Sve neophodne informacije mogu se pronaći na sajtu lokalne samouprave.