Pravo prijave imaju udruženja građana se sedištem u Novom Pazaru koja svoje aktvinosti realizuju u ovom gradu.

Kako je navedeno, za konkurse koji se odnose na programe od javnog interesa i kulturu biće izdvojeno po 3,5 miliona dinara, dok će pola miliona manje dobiti udruženja za projekte koji se odnose na zaštitu životne sredine.

Grad planira da dodeli i dva miliona dinara udruženjima za programe prevencije zloupotrebe droga i zavisnosti od kocke.

Rok za prijavu na konkurse koji se odnose na javni interes i kulturu je 15 dana, dok konkursi iz oblasti zaštite životne sredine i podršku programima prevencije zloupotrebe droga i zavisnosti od kocke traju mesec dana.