Pravo prijave na oba konkursa imaju visokoobrazovani kandidati sa pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje, kao i tri godine iskustva na poslovima koji su povezani sa delatnošću javnog preduzeća za koje konkurišu.

Novi direktori ta dva javna preduzeća ne smeju biti članovi organa političke stranke, a moraju ispunjavati i ostale uslove tražene prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

Na čelu “Gradske čistoće” od juna prošle godine, kao vršilac dužnosti direktora je mašinski inženjer Faruk Suljević, dok master informatičar Nermin Ljajić rukovodi “Parking servisom” od juna 2022. godine.

Rok za prijavljivanje je 30 dana.

Ocenjivanje kandidata vršiće Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća na čijem čelu je Suad Ramičević.

Članovi tog tela su i Asim Prenča, Malića Plojović, Veljko Popović i Marko Božović.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *