Za finansijsku podršku, kako je navedeno, planirano je izdvajanje 6,3 milijarde dinara i kao i prethodnih godina 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

Dodatna sredstva biće obezbedjena iz budžeta autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave za učešće u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja, predvidjenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja.

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i osobe u statusu viška zaposlenih.

Većina javnih poziva biće otvorena do 30. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2023.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 10. aprila, rok za podnošenje prijava potencijalnih izvodjača javnih radova ističe 27. marta, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra 2023.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama NSZ, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška, podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima biće dostupne sajtu www. nsz.gov.rs, kao i putem zvanične stranice na društvenoj mreži LinkedIn.