Kako je odlučeno na sednici Kriznog štaba, Tim za škole apeluje na poštovanje svih propisanih protivepidemioloških mera da bi odluka o produženju jesenjeg raspusta dala efekat na smanjenje obolelih od korona virusa.

Prvi radni dan za učenike biće ponedeljak, 15. novembar.