Obračun BDP za treći kvartal, koji je detaljniji i koji se izvodi na nižim nivoima agregiranja, biće objavljen 30. novembra 2022. godine, navedeno je u saopštenju.