Svoja iskustva sa iskopavanja Novopazarske tvrđave, Petrove crkve i brojnih lokaliteta iz Novog Pazara i okoline preneće arheolozi Vladan Vidosavljević i kustosi Mustafa Baltić i Jasmina Fortić.

Događaj počinje u 19 časova.