Kako je saopštio Savet za regionalnu saradnju (RCC), to bi doprinelo smanjenju operativnih troškova privrednika, podstaklo poslovanje izvan matičnih granica i dalo dodatni podsticaj turizmu u regionu Zapadnog Balkana.
Od kako je stupio na snagu regionalni sporazum o smanjenju cena rominga kojim je od jula 2021. godine ukinut roming na Zapadnom Balkanu, RCC blisko sarađuje sa Evropskom komisijom, operaterima iz Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i sa vlastima iz regiona, na smanjivanju cena rominga između EU i regiona, navodi se u saopštenju.

RCC podseća i da su lideri sa Zapadnog Balkana početkom novembra u okviru Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište Berlinskog procesa potpisali tri važna sporazuma – o slobodi kretanja sa ličnom kartom, o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, stomatologe i arhitekte.

Ti sporazumi, kako se dodaje, sada ulaze u postupak ratifikacije na nacionalnom nivou.
Savet za regionalnu saradnju nastavlja da radi i na zajedničkom regionalnom tržištu, dodaje RCC ističući da je svaki rezultat na tom planu korak napred ka uspostavljanju povoljne investicione klime koja može privući izuzetno kvalitetne i trajne investicije.

U saopštenju uoči samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tirani, RCC dodaje da je taj skup važan i sa stanovišta evropske perspektive regiona, Zelene agende za Zapadni Balkan, pitanja sigurnosti energenata i hrane, mladih, suzbijanja dezinformacija i kibernetičkih pretnji.