NOVI PAZAR– Vojni obveznici sa teritorije opštine Novi Pazar bi?e pozivani 27. i 28. oktobra i 3. i 4. novembra radi saopštavanja ratnog rasporeda. "Re? je o planskoj aktivnosti koja je posledica organizacijsko-formacijskih promena u Vojsci Srbije, a sprovodi se radi podmla?ivanja rezervnog kadra i ažuriranja spiskova kojima ?e pojedinci dobiti novi, a nekima ?e biti ukinut dosadašnji ratni raspored", piše u saopštenju ministarstva. Isti?e se da je "aktivnost saopštavanja-presaopštavanja" ratnog rasporeda redovna i da je izvršena u ve?ini vojno-teritorijalnih komandi Srbije.