Izgradnju ovog objekta Opština Nova Varoš je, kao investitor projekta, predvidela bez uslova o zaštiti prirode i bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, iako je sporna izgradnja planirana na svega 300 metara udaljenosti od hranilišta beloglavog supa, naveo je RERI.

Takođe, Opština je nezakonito izdala lokacijske uslove, budući da se radi o zaštićenom području prve kategorije, a nadležnost za to ima isključivo Ministarstvo građevinarstva, u skladu Zakonom o planiranju i izgradnji.

“Posebno je zabrinjavajuće što je niz pomenutih nezakonitosti počinila Opština, od koje bi se očekivalo da postavlja primer u očuvanju prirodnog dobra, umesto što novcem iz budžeta planira njegovo narušavanje. Tokom analiziranja dokumentacije utvrdili smo da je opština delovala van okvira svojih nadležnosti, te da se nijednom nije obratila nadležnim organima kao što su Zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo zaštite životne sredine”, rekao je urbanista Dragomir Ristanović.

Iz RERI-ja su podsetili da Uvac još od 2006. godine uživa status zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja i da je 2021. godine Ministarstvo zaštite životne sredine oglasilo početak novog postupka zaštite u Specijalni rezervat prirode, koji je sada okončan usvajanjem pomenute Uredbe.

Ovim je zvanično proširena površina zaštićenog područja sa prvobitnih 7.500 hektara na skoro 12.000 hektara.

Opština Nova Varoš, na čijoj teritoriji se nalazi skoro dve trećine Specijalnog rezervata prirode “Uvac”, u decembru 2022. izdala je lokacijske uslove za izgradnju Turističko-vizitorskog centra, u kojima navodi da se projekat nalazi izvan granica rezervata.

U januaru 2023. godine, Opština je izdala i građevinsku dozvolu kojom omogućava izgradnju objekata od ukupno 512 kvadratnih metara.

“Reakcijom organizacija sprečena je nezakonita izgradnja i potencijalna devastacija ovog bisera prirode, prepoznatljivog i van granica Srbije kao stanište jedne od najvećih gnezdećih kolonija beloglavog supa na Balkanu”, naveo je RERI.