Ta kompanija jedina se prijavila na tender, a njihovu ponudu od 14,9 miliona dinara bez poreza na dodatu vrednost Turistička organizacija je prihvatila, iako je veća od procenjene vrednosti radova.

Predmet radova su hitne intervencije koje je potrebno sprovesti u cilju stabilizacije delova građevinske strukture južnog bedema koji je godinama u lošem stanju i preti mu obrušavanje.

Osim toga, predviđena je i demontaža svih elemenata koje je koristio nekadašnji ugostiteljski objekat poput metalne nadstrešnice, betonske staze, ozidane fontane, šanka i svega ostalog što bi ometalo izvođenje radova.

Radovi će se vršiti uz konzervatorski nadzor.

Ovo je prva faza kompletnih radova koje je potrebno sprovesti dok se ne steknu uslovi za planirana arheološka istraživanja koja će rezultirati otvaranjem podzemnih prostorija.

Poznato je da, u okviru Južne tabije, postoje objekti sa podrumskim prostorijama koje najverovatnije potiču iz XIX veka, iz vremena sultana Abdulazisa II, ali se očekuje i postojanje objekata i predmeta iz ranijeg perioda.

Bezistan je prošle godine prešao u vlasništvo Grada Novog Pazara, a krajem avgusta najavljena je njegova hitna sanacija i restauracija.

Urušavanje Bezistana traje duži niz godina, a iako je 2018. godine Republička građevinska inspekcija zabranila korišćenje ugostiteljskog objekta na njemu zbog izuzetno lošeg stanja zidova bastiona, taj objekat je nastavio da nesmetano radi.

Kompaniji “Koto”, što samostalno, što uz podizvođače, ranije su poverena tri velika posla na rekonstrukciji i sanaciji kulturno-istorijskih spomenika u Novom Pazaru, vredna preko 117 miliona dinara, odnosno, oko milion evra.

Ta kompanija je restaurirala Kulu Motrilju, simbol Novog Pazara. Radovi, vredni oko 26 miliona dinara, kasnili su dve godine.

Prošle godine dobili su, zajedno sa firmom “CKR” iz Beograda, posao rekonstrukcije, sanacije i restauracije Altun-alem džamije vredan 56,1 milion dinara bez PDV-a, odnosno, 67,3 miliona dinara sa PDV-om.

Osim toga, poveren im je i posao rekonstrukcije Džephane, kule na severnom bastionu Novopazarske tvrđave. Taj posao vredan je oko 24 miliona dinara, a “Koto” će ga obaviti sa lokalnom firmom “DMD Krov”.

Radovi na Altun-alem džamiji i Džephani kasne, što je izazvalo kritike ministra turizma i omladine Huseina Memića, čije ministarstvo ih je finansiralo.