Ta nezavisna institucija proverava finansijske izveštaje i pravilnosti poslovanja i vrši kombinovanu reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja
“Gradske toplane” tokom prošle godine.

Državna revizorska institucija započela je i reviziju pravilnosti i svsishodnosti rashoda za zaposlene i lica angažovana van radnog odnosa u novopazarskom Centru za socijalni rad.

Državni revizor trenutno kontroliše 243 korisnika budžetskih sredstava, a među njima nema drugih javnih preduzeća ili ustanova iz Novog Pazara.