Kako je istaknuto, cenu za pravnu pomoć advokata, u vezi sa upisom prava na osnovu starih isprava, je odredilo tržište i kreće se obično od 50 evra u unutrašnjosti Srbije do 100 evra u Beogradu.