Članica RIK-a Srdjana Vidović zatražila je da se dnevni red dopuni konstatacijom da je Ustavom predvidjeni rok za izjašnjavanje gradjana na referendumu istekao 29. januara 2022. godine, ocenivši da bi RIK to trebalo da donese rešenje da referendum nije uspeo, ali je taj predlog odbijen.

Vidović je navela da je u članu 203 stav 8 Ustava propisano da se gradjani na referendumu izjašnjavaju najkasnije 60 dana od dana usvajanja akta o promeni Ustava, i da bi RIK trebalo da konstatuje da u Ustavom predvidjenom roku nije sprovedeno izjašnjavanje svih gradjana.