Članica RIK-a Željka Radeta kazala je da Nikolić u prigovoru nije dostavio nijedan dokaz da je reč o manjinskoj stranci i da sumnja da li će „stvarno predstavljati nacionalne manjine“.

Član RIK-a Miroslav Vasić izjavio je da je Ruska stranka dostavila dokaz da je registrovana kao stranka nacionalne manjine.

„Ne vidim drugi imperativni propis šta treba podneti osim toga. Tako smo radili i za druge stranke kojima smo priznali manjinski status, da bi se priznalo pravo da je podneta lista nacionalna manjine“, rekao je on.

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević izjavio je da se u slučaju prigovora Ruske stranke postavlja pitanje zašto bi neka stranka imala privilegovani status na izborima samo zato što se registrovala kao stranka nacionalne manjine.

„U pitanju je utvrdjivanje privilegovanog statusa na izborima, a ne samo pravo nacionalnih manjina da učestvuju na izborima pod privilegovanim uslovima“, dodao je on.

RIK je u sredu odbio da proglasi listu Ruska stranka – Slobodan Nikolić jer u predvidjenom roku nisu dostavili više od 5.000 nedostajućih izjava birača koji je podržavaju, nakon što ta lista nije proglašena manjinskom.