Odluka je usvojena većinom glasova članova RIK-a, a pre glasanja je član RIK-a Jovica Todorović rekao da za odluku neće glasati zato što je njen tekst dostavljen “dva sata pre početka sednice”.

Todorović je ocenio da “promena (uputstva) apsolutno stavlja u neravnopravan položaj članove i predlagače članova proširenog sastava biračkog odbora”.

Član RIK-a Miroslav Vasić je u raspravi rekao da “ako bismo prihvatili ovakvo tumačenje i ovakve izmene, mi bism prihvatili da smo na prošlim izborima kršili zakon”.

Rekao je da je “smisao zamene člana biračkog odbra da se obezbedi nesmetano glasanje i kontrola glasanja na biračkom mestu”.

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je rekao da se na ranijim izborima dešavalo “da do otvaranja biračkog mesta ne možemo sa sigurnošću da znamo ni ko je u kom biračkom odboru”, zbog čega je doneta odluka da se najkasnije tri dana pre izbora daju predlozi za stalnog člana biračkog odbora.