On je na sednici RIK rekao da će o tome biti obavešteni svi podnosiocu lista, kao i da su svi članovi RIK, posmatrači i mediji pozvani da prisustvuju štampanju listića.

RIK je prethodno doneo odluku da će se glasački listići na srpskom jeziku štampati na formatu A4, listići na kojima je potrebno štampanje na dva ili tri jezika na formatu A3, dok će se listići na četiri ili pet jezika štampati na formatu A2.

Birači će na izborima glasati u 29 jezičkih varijanti, u zavisnosti od toga koji su jezici u upotrebi u kojoj opštini.