Dodaje se da su stoga neistiniti stoga navodi koji su se pojavili u medijima da će u dogovoru sa Rio Sava Eksplorejšn, Preduzeće za puteve “Valjevo” biti angažovano na izgradnji infrastukuture predvidjene za budući rudnik litijuma koji Rio Tinto planira da otvori u okolini Loznice.

“Detaljni plan regulacije deonice državnog puta koja se ovom prilikom navodila je usvojen od strane lokalnih organa samouprave, a radove će prema planu, u skladu sa zakonom i regulativama, sprovoditi kompanija koju za to ovlasti nadležni državni organ, u čemu Rio Sava neće imati nikakvog udela”, ističe se u saopštenju kompanije Rio Tinto.